Müşderi:
Hyundai Engineering Co., Ltd.
Proýekt:
Türkmenistanyň Milli Institudy
Ýer:
Türkmenbaşy / Türkmenistan
Durumy:
Gutardy
Iş görnüşi:
Mehaniki sistema injenerligi, üpjünçilik, önümçilik, gurnamak
Proýektiň görnüşi:
Tijary / Harby bina
Proýektiň umumy meýdany:
40 000 m2
Şertnama süresi:
6 aý
Gaz üpjünçilik sistemasy:
Gurnamak, insulýatsiýa, boýag, 1500m infrastruktura gutrluşygy, G-4, G-10 sanawaçlary, SP-ARD gutularynyň gurnalmagy, test etmek, işe başlatmak
Kotelny we nasos odalary:
2 m3/h - 10 m3/h suw ýumşadyjy, suw hlorynyň dozaj bolümi, tizlendiriji sasoslar, giňeltme baklary 200lt, 10 bar – 300 lt, 10 bar, monofaz nagym nasosy 220 v, öl rotorly içerki aýlanşyk nasoslary, gury rotorly içerki aýlanşyk nasoslary, paslanmaz demirden güçlendirme bloklary, esasy elektrikli nasoslar, ykjam suw nasoslary, irigatsiýa nasoslary, ýangyn söndürme nasoslary
Taýynlanyşy:
Dymahod x 5, 600ø – 10 m, önümçilik, izolýatsiýa we gurnalmagy