SIZIŇ GOÝAN MESELÄŇIZ BIZIŇ ÖSÜŞIMIZDIR

IŞ GÖRNÜŞLERI:

 • INJENERÇILIK
  Proýekt dizaýny
  Proýekt injenerçiligi

 • MEHANIKI IŞLER
  Suwly Kondensirlemek, Suw Filtrelemek
  Gazanlar, Nasoslar, Ýylylyk öndürijiler
  Dymohodlar we suw akyzýan kanallar
  Test etmek, sazlamak, balansirowka etmek
  Mehaniki izolirlemek
  Suw Arassalaýyjy Sistemalar
  Ýangyndan Goranma Sistemalary
  Howa bilen işleşmek, Gyzdyrmak, Howalandyrmak, Sowatmak (HVAC)
  Bölekleýin howa sowadyjylary, Suw çillerleri, Terminal ýylatma we sowatma
  Kanal we aksesuarlary
  Saklama gaplarynyň önümçiligi we gurnalmagy
  Içme suwyny saklama rezerwarlary
  Ýay saklama gaplary

 • DEMIR KONSTRUKSIÝA
  Demir önümçiligi we gurnalmagy
  Öňden taýarlanan binalaryň gurnalmagy
  Demir konstruksiýalaryň gurnalmagy
  Demir palubalar
  Demir köprileriň gurnalmagy

 • TURBA ÖNÜMÇILIGI
  Turba gurnalmagy we serwisi
  Tehnologik turbalaryň gurnalmagy
  Sanitar nagym we howa turbalary
  Ştorm suwyny boşaltma turbalary
  Ýüzme howuzy we suw çüwdrümleri turbalary
  Ýylatma we sowatma turbalary
  Ýangyn ýag turbalary
  Basynçly howa we gaz turbalary
  Basynçly suw we nagym turbalary
  Senagat turbalary
  Ýangyndan goraýyjy turbalar