EYYAM SÖWDA

"EYYAM" H.K. – 2012 ýylynda guruldy, Türkmenistanda hormat goýulýan kärhanalaryň hatarynda ýer alýar. Biziň abarýymyz, kemsizligimiz, ugurtapyjylgymyz, jogap berijiligimiz, öňde baryjylygymyz ýöne ýere däldir. Gymmatlyklarymyzyň tebigy yzygiderligi biziň kärhanamyza ilkinji gününden bäri ýol görkezmekderir.

Halkara söwda kärhanasy hökmünde öz yoluna başlan EYYAM gurluşyk harytlary sektorynda uly ösüşe eýe bolup önümçilik, gurluşyk we halkada sowdany öz içine alýan grupba öwrüldi.

Önümçilik bölümi ökde hünermenler, injenerler, işçiler we sektoryň ussatlary tarapyndan tehnalogiýanyň täze awtomatlaşdyrylan enjamlaryny we ýokary hilli çyg mallary ulanyp Türkmenistanyň Änew şäherçesinde ýerleşýär.

HARYT GÖRNÜŞLERI

Suw-Nagym geçiriji turbalar

 • PVC turbalar
 • PPRC turbalar
 • Gafrirlenen turbalar
 • PVC turba laýyklaýyjylar
 • PPRC laýyklaýyjylar
Ýokary

Demir Turbalar

 • Galwanizlenen turbalar
 • Paslanmaz demir turbalar
 • Demir listler
 • Galwanizlenen listler
 • Paslanmaz demir listler
 • Demir profiller, burçlar, barlar, berkidijiler
Ýokary

Elektrik we Ýagtylandyrma

 • Güýç berijiler we dagydyjylar
 • Kontaktor we gorag releleri
 • Montaj edilýän gutular we aksesuarlary
 • Razetkalar ew wklyuçateller
 • Lampalar we proýektorlar
Ýokary

Ýylatma

 • Nasoslar
 • Klapanlar
 • Katelniler
 • Ulaldujy baklar
Ýokary

Sowatma

 • Çilerler
 • Fankoil
 • AHU
 • Wentilýatorlar
 • Difuzorlar
 • Galwanizlenen we alýumin listler
 • Radiýatorlar
Ýokary

Santehnika

 • Rakowinalar
 • Wanna mebelleri
 • Duşlar
 • Kranlar
Ýokary

Demir konstruksiýalar

 • Montaj edilýän konstruksiýalar
 • Swarka edilýän konstruksiýalar
Ýokary

Iç mekan

 • Kafel plitkalar
 • Parketler
 • Pataloklar
 • Gapylar
 • Demir gapylar
Ýokary

Şahsy gorag

 • Gorag enjamlary
 • Iş eşikleri
 • Kaskalar
 • Ellikler
Ýokary

Enjamlar

 • Şlifowanlyý aparatlar
 • Swarka aparatlary
 • Dreller
Ýokary