Download Catalogue
× Esasy Önümler Biz Barada Habarlaşmak
Kompaniýa barada

Eýýam group hususy kärhanasy – Türkmenistanda metaldan önümleri çykarýan öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir.

Kärhana halkara derejede we ýurduň çäginde geçirilýän sergilere yzygiderli gatnaşýandygyny hem bellemek zerurdyr.

Biziň wezipämiz

Eýýam hususy kärhanasy ösen tehnologiýalary, ýokary hilli materiallary ulanyp we optimal çözgütleri kabul etmek arkaly sowuk saralan metaldan önümleri öndürip, olaryň eksport geografiýasyny giňeltmäge çaylşýar.

Ýokary hilli önüm, işiň aýdyňlygy, ýokary derejeli ussatlyk, harytlaryň baý assortimenti we hyzmatdaşlygyň amatly şertleri kompaniýanyň baş ýörelgeleridir.

Global hyzmatdaşlarymyz

Eýýam group halkara bazarynda hormatlanýan we ynamdar iri kompaniýalarynyň hyzmatdaşydyr.

1 000+

Ýurt boýunça hyzmatdaşlar

5 000+

taýýar önümler

10

Öňdebaryjy lider

20 000+

amala aşyrylan taslamalar
Galereýa
Biziň salgymyz

10 Ýyl Abadançylyk şaýoly, 211/A Altyn Asyr Iş merkezi, Aşgabat, Türkmenistan.

info@eyyamgroup.com

+993 12 47 82 90

Habarlaşmak üçin