Download Catalogue
× Esasy Önümler Biz Barada Habarlaşmak

Eýýam group sahypasynda hoş geldiňiz!

Ýokary hilli metaldan önümler.

Sargamak
Kompaniýa hakda

Hususy kärhananyň 10 ýyllyk üstünlikli işinde kompaniýanyň ady EYYAM hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz üçin hiliň we ussatlygyň kepili, ygtybarlylygy, amatly we özara peýdaly hyzmatdaşlygyň simwolyna öwrüldi.

Türkmenistanyň çäginde ilkinji we ýeketäk metaldan önümleriniň öndürijisi bolmak bilen, onuň ösen sebitleýin wekilhanalary önümleri Merkezi Aziýa sebitinde satmaga mümkinçilik berýär.

Biz näme bilen üpjün edýäris?

Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän önümleriniň adaty görnüşinden saýlamak bilen çäklenmän, siz öz islegiňizi durmuşa geçirip hem bilersiňiz. Aýratyn taslamalary işläp düzmekde bolsa biziň tejribeli hünärmenlerimiz size kömek ederler.

Önümlerimiz üçin biz diňe ýokary hilli sowuk saralan metal çig mallary ulanýarys.

Ýokary hilli
Harytlaryň baý assortimenti
Biziň önümlerimiz

Biziň hödürleýän önümlerimiziň görnüşinden saýlap bilersiňiz ýa-da öz islegiňiz boýunça bölümleri düzüp bilersiňiz.

Stellaž ulgamlary
Elektrik paneller
Serwer şkaflar
Gapylar
Demir şkaf
Global hyzmatdaşlarymyz

Eýýam group halkara bazarynda hormatlanýan we ynamdar iri kompaniýalarynyň hyzmatdaşydyr.

1 000+

Ýurt boýunça hyzmatdaşlar

5 000+

taýýar önümler

10

Öňdebaryjy lider

20 000+

amala aşyrylan taslamalar
Galereýa
Biziň salgymyz

10 Ýyl Abadançylyk şaýoly, 211/A Altyn Asyr Iş merkezi, Aşgabat, Türkmenistan.

info@eyyamgroup.com

+993 12 47 82 90

Habarlaşmak üçin